Vilniaus lopšelis-darželis
 "Atžalėlės"

Click here to edit subtitle

VIZIJA
Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis  - šiuolaikiniam vaikui.

MISIJA
Ugdyti šiuolaikišką, sveiką, savarankišką ir laisvą asmenybę, norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis; skatinti kūrybinę saviraišką ir domėjimąsi aplinkiniu pasauliu.

FILOSOFIJA
     Ugdymo proceso centre - vaikas. Ugdytojas - tik žinių šaltinis, moralinis vadovas.

PRIORITETAI:

  • Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė.
  • Išsilavinę, kūrybingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai.  
  • Sveikos gyvensenos ugdymas.
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.
  • Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.

Rinkliavos darželiuose – praeitis!

Nuorodos

Mūsų draugai:

Vilniaus vaikų darželis „Naminukas“

Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

VšĮ „Vaikų ugdymas“