Vilniaus lopšelis-darželis
 "Atžalėlės"

Click here to edit subtitle

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
Antakalnio g. 74 , LT-10206 Vilnius 
Tel.: (8 5) 234 1580, 234 1469, el. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190019122


Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo miesto centrinės dalies, seniausiame ir šiuo metu didžiausiame Vilniaus miesto Antakalnio mikrorajone, išsidėsčiusiame kairiajame Neries krante aukščiau Vilnios žiočių; Antakalnio vakarinė dalis užima Neries slėnio terasą, rytuose prie jos šliejasi miškingas Antakalnio–Sapieginės kalvynas. Pietinėje dalyje yra Vilnios slėnio šlaitas, kelios didelės kalvos ir raguvos, Kalnų parkas. Į šiaurę nuo Antakalnio yra Valakampiai, Turniškės, Ežerėlio vasarvietės. Antakalnis – didžiausia ir miškingiausia Vilniaus dalis. Antakalnį su Žirmūnais jungia 3 tiltai per Nerį. 

Galima atvykti ir išvykti troleibusais 2,4,14,19 arba autobusais 5,38,50, mikroautobusu 24. Stotelė vadinasi „Klinikos“.

Antakalnio g. 74, Vilnius

PERSONALAS

ADMINISTRACIJA:

Direktorė Eglė Varnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Božena Luneckienė


Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Valentina Zybinova


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir dietistė Dalia Milgevičienė


Sekretorė Laimutė Stukaitė


ĮSTAIGOJE DIRBA:

2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai
17 ikimokyklinio ugdymo pedagogų
logopedė Skaistė Vilimė
meninio ugdymo pedagogė Ingrida Leškytė
fizinio lavinimo pedagogas Svajūnas Savickas
psichologė Gintė Martutaitytė
soc. pedagogė Santa Viktorija Čičelytė


Įstaigos taryba:

Pirmininkas Mindaugas Krilavičius

Nariai: Božena Luneckienė

            Zita Kavoliūnienė

            Aldona Skamarakienė

            Božena Džurinska

            Eglė Žakienė

            Rimvydas Beržonskis

            Andrius Timofejevas