Vilniaus lopšelis-darželis
 "Atžalėlės"

Click here to edit subtitle

GALIMYBĖ SUTEIKTI 2 procentų PARAMĄ

Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007. 

Šis įstatymas yra paskelbtas 2002m. leidinyje ,,Valstybės žinios” Nr. 73-3085 arba su juo galite susipažinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt

Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus. 

Paramą galima suteikti šioms Lietuvoje įregistruotoms, paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms ir organizacijoms: 
Paramos ir labdaros fondams 
Biudžetinėms įstaigoms (mūsų lopšelis-darželis ,,Atžalėlės” yra biudžetinė įstaiga, galinti gauti šią paramą; jos sąskaita Swedbanke LT 947300010083472199).
Kitoms pelno nesiekiančioms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jų steigėjams, dalininkams, nariams. 

KAIP TAI PADARYTI? 

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 305.

***************************

Patogiausias būdas - kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. 

Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt

Tad jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą. 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG - TAI DU PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI. 

Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui, Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžeto katilą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.