Vilniaus lopšelis-darželis
 "Atžalėlės"

Click here to edit subtitle

GALIMYBĖ SUTEIKTI 2 procentų PARAMĄ

Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007. 

Šis įstatymas yra paskelbtas 2002m. leidinyje ,,Valstybės žinios” Nr. 73-3085 arba su juo galite susipažinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt

Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus. 


KAIP TAI PADARYTI? 

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 305.

*************************** 
Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt

Tad jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą. 
Mūsų rekvizitai: Vilniaus lopšelis-darželis "Atžalėlės" Antakalnio g. 74, LT-10206 Vilnius. Darželio kodas: 190019122


ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG - TAI DU PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI. 

Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui, Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžeto katilą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.